Ia Pa:Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020

Vào ngày 09/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Pa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020.

Tham dự hội nghị có 100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Hội nghị đã được  nghe báo cáo kết quả công tác năm 2019; Báo cáo tổng kết các các phong trào thi đua và phương hướng nhiệm vụ của Ban chấp hành Công đoàn trong năm 2020; Báo cáo tổng kết của Ban Thanh Tra nhân dân; Báo cáo công tác tài chính; Thảo luận, góp ý sửa đổi và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ 2020.


Toàn cảnh hội nghị

 
Trong năm 2019, hoạt động công đoàn đã đạt được nhiều kết quả, từng bước được đổi mới về nội dung và hình thức; Thực hiện nhiều biện pháp thiết thực hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2019; làm tốt nhiệm vụ bảo về quyền, lợi ích cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị.

Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra với 100% ý kiến nhất trí, tin tưởng với những nỗ lực, tâm huyết, lòng nhiệt tình và sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ, công chức, người lao động sẽ là động lực để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đã đề ra.

Tác giả bài viết: Đỗ Thanh Tâm