Ban hành 02 kháng nghị và 01 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự tại huyện Ia Pa

Qua trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Ia Pa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều vi phạm trong công tác này như:

Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án không đúng quy định; ra Quyết định thi hành án (QĐTHA) không đúng nội dung quyết định ủy thác; ra QĐTHA đối với nghĩa vụ liên đới không đúng quy định; không hướng dẫn cho đương sự làm đơn đối với nghĩa vụ liên đới; ra QĐTHA không đúng nội dung Bản án tuyên, xác định sai người được thi hành án; ra QĐTHA không đúng nội dung đơn yêu cầu thi hành án; hướng dẫn đương sự làm đơn yêu cầu thi hành án không đúng quy định dẫn đến ra QĐTHA không đúng nội dung Quyết định ủy thác; ra QĐTHA không đúng nội dung bản án tuyên; không yêu cầu Tòa án giải thích bản án; hồ sơ đủ điều kiện xác định việc chưa có điều kiện thi hành án nhưng Chi cục thi hành án dân sự không ra quyết định về việc chưa có điều kiện; ra quyết định ủy thác không đúng nội đơn yêu cầu thi hành án; thu phí không đúng quy định, Không thu phí theo quy định…
 
Để bảo đảm cho bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành đầy đủ, kịp thời, chính xác và công tác thi hành án dân đúng quy định của pháp luật, ngày 10/9/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành 02 kháng nghị, 01 kiến nghị yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Ia Pa có biện pháp khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót nêu trên./.

Tác giả bài viết: Vũ Quỳnh Trinh