Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học

Ngày 03/01/2014, dưới sự chủ trì Trung tướng Trần Phước Tới, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu  khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức nghiệm thu hai đề tài cấp bộ “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của Viện kiểm sát quân sự theo yêu cầu cải cách tư pháp” và đề tài "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê nghiệp vụ và thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành trong Quân đội”.
 

Trung tướng Trần Phước Tới, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQS Trung ương Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ
Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung đề tài, các thành viên Hội đồng  đã thảo luận và thống  nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu hai đề tài nêu trên. Hội đồng đánh giá về chất lượng Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của Viện kiểm sát quân sự theo yêu cầu cải cách tư pháp” do Ths. Lê Đức Giang làm Chủ nhiệm  đạt loại xuất sắc; Đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê nghiệp vụ và thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành trong Quân đội” do Ths. Bùi Quang Thạch làm chủ nhiệm đạt loại xuất sắc.Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh cùng các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài
Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu đề tài, Trung tướng Trần Phước Tới, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương đánh giá cao sự cố gắng của Ban Chủ nhiệm, thành viên các đề tài trong công tác nghiên cứu, tổng kết áp dụng thực tiễn. Đồng chí Viện trưởng VKSQS TW đánh giá hai đề tài khoa học do Viện kiểm sát quân sự Trung ương thực hiện có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn đặc thù công tác của ngành Kiểm sát quân sự nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.

Nguồn : Tạp chí kiểm sát