Viện Kiểm sát nhân dân và Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thực hiện Kế hoạch số: 83/KH-BTTUBTƯMTTQVN-VKSNDTC ngày 17/9/2014 của Ban thường trực Ủy Ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Về việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Nhằm đảm bảo các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh; tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm và các quyền khác theo pháp luật được tôn trọng; thủ tục bắt tạm giữ, tạm giam và đưa người vào chấp hành án phạt tù thực hiện đúng trình tự pháp luật quy định. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền khắc phục sửa chữa những hạn chế, thiếu sót, kiến nghị bổ sung các điều kiện về cơ sở vất chất để nâng cao chất lượng nhà tạm giữ, trại tạm giam, Trại giam, đảm bảo việc phân loại giam, giữ thực hiện đúng quy định đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và giáo dục người chấp hành hình phạt tù.

Từ ngày 14/10/2014 đến 31/10/2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai và UBMTTQ  tỉnh Gia Lai đã khẩn trương tiến hành một loạt các hoạt động công tác để thực hiện việc phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Như việc ký kết kế hoạch liên ngành cấp tỉnh, soạn thảo các văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo tình hình công tác giam giữ và thi hành án hình sự; Tổng hợp số liệu, tình hình chấp hành pháp luật trong công tác TGTG và thi hành án hình sự trên toàn tỉnh.
Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát có Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, UBMTTQ tỉnh; Các phòng, Ban chuyên môn của 2 đơn vị thực hiện việc kiểm tra giám sát thực tế đối với 02 đơn vị cấp huyện, 02 đơn vị Ủy Ban nhân dân cấp xã, 01 Trại tạm giam.

Kết quả qua nghiên cứu 19 báo cáo của các đơn vị gồm nhà tạm giữ, Cơ quan thi hành án Công an cấp huyện, Trại giam Bộ Công an , Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án Công an tỉnh, qua kiểm tra giám sát thực tế ở một số đơn vị; Đoàn kiểm tra giám sát Liên ngành đã tổng hợp đánh giá tương đối cơ bản về số liệu, tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên phạm vi toàn tỉnh; Thấy được những ưu diểm, hạn chế tồn tại và nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của các đơn vị liên quan; Cụ thể là:

Về Ưu Điểm: Nhìn chung các đơn vị Cơ quan thi hành án cấp tỉnh, huyện, các nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam đã cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
Tiếp nhận các quyết định thi hành án, hoàn tất thủ tục, danh sách người chấp hành án phạt tù để đưa đi thi hành án; Thực hiện việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, việc tạm đình chỉ, hoãn thi hành án theo quy định của pháp luật; Công tác quản lý, giáo dục, thực hiện các chế độ đối với người chấp hành án phạt tù, người bị tạm giữ, tạm giam cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật. Việc xét giảm án đảm bảo điều kiện, đối tượng và các trình tự, thủ tục luật định.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, các cơ quan chức năng hoạt động tư pháp cũng còn không ít những hạn chế, tồn tại cần phải được sửa chữa khắc phục như:
Trong công tác tạm giữ, tạm giam: Hồ sơ người bị tạm giữ, tạm giam ở nhiều nhà tạm giữ Công an cấp huyện lập không đầy đủ theo quy định; Còn tình trạng giam giữ chung giữa những người trong cùng một vụ án, giữa người thành niên và người chưa thành niên; Một số nhà tạm giữ xây dựng đã lâu bị xuống cấp, không đủ diện tích chỗ ở, chưa đảm bảo vệ sinh theo quy định. Một số nhà tạm giữ có phạm nhân chấp hành án phạt tù còn chưa thực hiện đầy đủ việc đánh giá xếp loại thi đua theo quy định tại Thông tư 40 của Bộ Công an.
Trong Công tác thi hành án hình sự: Số phạm nhân chờ chuyển trại tồn nhiều; Việc quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù ở Phân trại tạm giam, Trại giam có thời điểm chưa được chặt chẽ, còn để xảy ra việc phạm nhân vi phạm kỷ luật, có 02 trường hợp phạm tội mới..
Công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Ủy Ban nhân dân cấp xã chưa tuân thủ đầy đủ, đúng đắn quy định của pháp luật; Như việc lập hồ sơ, chuyển hồ sơ để thi hành, để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt giữa Ủy ban nhân dân xã, cơ quan thi hành án chưa kịp thời đầy đủ; Nhiều đơn vị chưa thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, miễn, giảm hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt khác theo điều 66 Luật THAHS và hướng dẫn của cấp tỉnh và Trung ương.

Đối với UBND cấp xã: Việc lập hồ sơ, sổ sách theo dõi án treo không đầy đủ, không phân công người giám sát, giáo dục người phải thi hành án, không thực hiện việc kiểm điểm người chấp hành án theo quy định…
Kết quả phối hợp kiểm tra, giám sát sẽ được hai ngành trao đổi, thống nhất bàn biện pháp kiến nghị, kháng nghị với địa phương, các ngành liên quan nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng và đưa hoạt động công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự vào đúng quy định của pháp luật; Báo cáo kịp thời về VKSND tối cao và Ban thường trực UBTƯMTTQVN./.
 
Tác giả bài viết: Trịnh Xuân Thu – Trưởng phòng 4 VKSND tỉnh Gia Lai.