Tiểu đội tự vệ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tiểu đội Tự vệ Viện kiểm sát tỉnh được thành lập theo Quyết định số: 156/QĐ-VKS, ngày 05/3/2001 của Ban chỉ huy quân sự cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai. Với nhiệm vụ được giao là tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ cơ quan, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác
Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng, An ninh; Học tập chính trị, huấn luyện quân sự và diễn tập khi có yêu cầu... Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chỉ huy quân sự cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.                                                                                  Biên chế lực lượng Tự vệ nòng cốt có 09 đồng chí, ngoài ra còn có 20 đồng chí nằm trong độ tuổi tự vệ rộng rãi. Tỉ lệ Đảng viên trong lực lượng tự vệ nòng cốt là 55,55%, Tự vệ nòng cốt đều có trình độ cử nhân, đạt 100%.
Hàng năm lực lượng tự vệ thường xuyên được tập huấn các chiến thuật, kỹ thuật quân sự, được giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch của trên, tỉ lệ tham gia huấn luyện luôn đảm bảo 100% quân số. Trong quá trình huấn luyện chiến sĩ tự vệ hàng năm đều có đồng chí được Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện.
Công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu luôn được chú trọng nâng cao chất lượng về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo các chiến thuật, kỹ thuật quân sự; ở trạng thái thường xuyên, luôn duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đủ quân số 24/24 giờ, trong những ngày Lễ, Tết đúng theo yêu cầu của Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku.
Việc tham gia huấn luyện, trực tự vệ cơ quan luôn được Lãnh đạo Viện, Ban chỉ huy quân sự cơ quan Viện kiểm sát tỉnh quan tâm, tạo điều kiện. Vì vậy Tiểu đội Tự vệ được cấp quần, áo, mũ, giày theo đúng quy định, đúng tiêu chuẩn, tham gia huấn luyện được cấp xăng để đi lại, thanh toán tiền huấn luyện theo đúng quy định của Luật dân quân tự vệ.
Bám sát Kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát tỉnh, năm 2014 Tiểu đội Tự vệ tiếp tục tham gia học tập chính trị, huấn luyện quân sự đảm bảo quân số, đạt chất lượng, nghiêm túc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Một số hình ảnh, Tự vệ nòng cốt Viện kiểm sát tỉnh tham gia huấn luyện và bắn đạt thật trên 03 tư thế.

Tác giả bài viết: Võ Văn Cường