Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, đặc biệt là Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng Công nghệ thông tin.
Thời gian qua, Lãnh đạo Viện KSND huyện Kông Chro luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đến cán bộ, công chức trong đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đến nay đơn vị đã xây dựng 06 Sổ điện thử dựa trên phần mềm excel, điển hình như: Sổ theo dõi, quản lý việc thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự; Sổ theo dõi, kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình; Sổ theo dõi, quản lý án tạm đình chỉ, đình chỉ… Quá trình triển khai, áp dụng đã mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Và được Viện KSND tỉnh Gia Lai ghi nhận và thông báo phương pháp, cách làm hay để các đơn vị khác trong ngành KSND tỉnh Gia Lai tham khảo, vận dụng.


Giao diện phần mền quản lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự
 

Giao diện phần mền kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình

 
Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện thành công, có hiệu quả việc “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu của Ngành tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 02/01/2020 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh về công tác của Ngành năm 2020. Điểm nổi bật của phiên tòa này là Kiểm sát viên đã ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện "số hóa hồ sơ", kết hợp việc xét hỏi, công khai tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. Nhờ đó, việc tranh luận đối đáp của kiểm sát viên đảm bảo tính thuyết phục, bảo vệ tốt quan điểm truy tố của Viện kiểm sát.


Toàn cảnh phiên tòa áp dụng số hóa hồ sơ vụ án

 
Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro luôn xác định phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin là một khâu quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nói riêng, cũng như góp phần trong tiến trình cải cách tư pháp nói chung.
 

Tác giả bài viết: Lê Xuân Quang