Viện KSND huyện Đức Cơ trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Cơ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đức Cơ Quý I năm 2020.


Kiểm sát viên Viện KSND huyện Đức Cơ  công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát
 
Kết thúc đợt kiểm sát, VKSND huyện Đức Cơ đã ban hành Kết luận nêu rõ vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù như sau: Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Cơ không thực hiện đầy đủ chế độ mặc và cấp phát tư trang cho 06 phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ, cụ thể: 06 phạm nhân mỗi năm không được cấp phát 02 bộ quần áo lót, 02 đôi dép, 01 mũ hoặc nón và 01 áo mưa nilông, là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, ở, mặc, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Cơ đã ban hành Kiến nghị yêu cầu Trưởng Nhà tạm giữ và Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Cơ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với công tác này, để bảo đảm quyền lợi đầy đủ cho những người đang chấp hành án và góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.          

Tác giả bài viết: Nhuận Cầm