VKSND huyện Mang Yang tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhằm kịp thời thông tin đến người dân một số nội dung quan trọng trong các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện
Ngoài công tác xét xử lưu động thì VKSND huyện Mang Yang còn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp cho nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số.
 

Lãnh đạo VKSND huyện Mang Yang trực tiếp phổ biến pháp luật tới người dân

Theo đó, ngày 17/10/2019, VKSND huyện Mang Yang đã phối hợp với Hội luật gia huyện Mang Yang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động tại làng Đôn H’yang, xã Đê Ar, huyện Mang Yang với bốn chuyên đề gồm:          
1. Một số quy định của pháp luật về Hôn nhân và Gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; xử phạt vi phạm hành chính về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.          
2. Một số chế độ, chính sách dành cho người đồng bào dân tộc thiểu số.          
3. Quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội.          
4. Vấn nạn tự tử và chung tay ngăn chặn nạn tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 

Người dân làng Đôn H’yang, xã Đê Ar, huyện Mang Yang tham dự buổi tuyên truyền pháp luật
         
Buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã thu hút hơn 60 người dân đại diện cho các hộ gia đình trong làng tham gia.
 

Trao đổi, giải đáp vướng mắc về chính sách, pháp luật

Ngoài việc giới thiệu, phổ biến tới bà con dân làng các quy định của pháp luật, cán bộ Kiểm sát đã phối hợp với UBND xã trả lời, giải đáp toàn bộ những ý kiến trao đổi vướng mắc của bà con nhân dân làng Đôn H’yang có liên quan đến chế độ, chính sách, pháp luật trong cuộc sống hằng ngày./.
 

Tác giả bài viết: Đặng Thị Hòa