05:37 +07 Thứ tư, 16/10/2019
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH DẠY KIỂM SÁT VIÊN PHẢI : " CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN ".                                                                                                                                               VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN : "VỮNG VỀ CHÍNH TRỊ, GIỎI VỀ NGHIỆP VỤ, TINH THÔNG VỀ PHÁP LUẬT, CÔNG TÂM VÀ BẢN LĨNH, KỶ CƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM ".

TRANG LIÊN KẾT

VKSND tỉnh Gia Lai
Cổng thông tin điện tử Gia lai
Thi đua thực hiện Văn hóa công sở
Tạp chí Kiểm sát
tỉnh ủy gia lai
baovepl
Kiểm sát viên cần biết
Luật Việt Nam
Thông báo tuyển dụng công chức
mail công vụ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 386

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17922

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1288329

Trang nhất » Tin Tức Chung » Tin Thông báo Nội bộ

Hưởng ứng giải Búa liềm vàng : giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2014 của ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ hai - 24/03/2014 10:38

 

.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 

Số: 04/KH- BCĐTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

                                                                   KẾ HOẠCH

                                  TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NĂM 2014

                                            CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Căn cứ Chương trình công tác cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011 - 2016.

Căn cứ Chỉ thị số 01/TC-VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014.

Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo ) xác định trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2014 như sau:

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN

Trên cơ sở nhiệm vụ tuyên truyền năm 2014 quy định tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014 nêu rõ: “Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử trong Ngành theo hướng chuyên sâu về nội dung, lĩnh vực; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, thời lượng phát sóng Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Ngành; nghiên cứu thành lập Phòng Truyền hình. Tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát địa phương trong công tác tuyên truyền. Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát và các trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát các cấp tập trung tuyên truyền về hoạt động của Ngành; xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp; chú trọng tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp (sửa đổi năm 2013) và các dự án luật được giao chủ trì soạn thảo”.

Ban Chỉ đạo tuyên truyền ngành KSND  xác định trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền  năm 2014 như sau:

1. Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết, kết luận về cải cách tư pháp của Đảng, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội; Chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Ngành, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về định hướng, chủ trương công tác kiểm sát từng quý, cả năm 2014; tuyên truyền quảng bá về ASEAN giai đoạn 2013-2015 và sau 2015; tuyên truyền  về cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức…Tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin- Truyền thông về định hướng thông tin năm 2014.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Hiến pháp 2013 (vừa được ban hành) xây dựng 02 luật Quốc Hội giao ngành Kiểm sát xây dựng, soạn thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi.

3. Thông tin về khoa học nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn hoạt động công tác kiểm sát, trọng tâm là: Thực hiện cải cách tư pháp trong Ngành; tăng cường trách nhiệm công tố trong điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; vai trò của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra, trong công tác phối hợp phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực hoạt động tư pháp...Tăng cường các biện pháp nhằm chống oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm và các chủ trương công tác lớn mà Ngành đang triển khai.

4. Tuyên truyền về kết quả các mặt hoạt động, công tác của các đơn vị trong Ngành, trọng tâm là: Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Kết quả thực hiện vÒ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; Kết quả các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát...; Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác năm 2014 vào Quý I năm 2014;  hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, các phong trào...; tuyên truyền kịp thời về kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, của Ngành về cải cách công vụ, công chức, thi tuyển công chức, thi chọn nguồn Kiểm sát viên...

5. Tập trung tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác tuyên truyền, đặc biệt là phải nâng cao chất lượng tin, bài đăng tải trên các báo chí của ngành, của 33 trang web đã có, nâng cao chất lượng thông tin, truyền tải thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ bằng các phương thức thích hợp, tăng cường chú trọng chất lượng công tác tuyên truyền trên kênh ANTV về các tin, bài, phóng sự, về các chương trình phim tài liệu, bảo vệ pháp luật.

6. Tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất do Đảng, Nhà nước, các ngày lễ lớn và nhiệm vụ khác do Lãnh đạo VKSNDTC giao cho.

II. CÁC BIỆN PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành

- Định kỳ 6 tháng họp 01 lần (hoặc đột xuất), Ban chỉ đạo họp nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và ra các Thông báo gửi đến các đơn vị để chỉ đạo, phổ biến kinh nghiệm; bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trình trọng tâm công tác tuyên truyền cho phù hợp.

- Tổ chức kiểm tra hoặc yêu cầu kiểm tra tại một số đơn vị ở 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về hoạt động của các tổ tuyên truyền, của các trang web đã có. Về thời gian và đơn vị được Ban Chỉ đạo chọn kiểm tra sẽ có kế hoạch riêng thông báo cụ thể sau.

- Thường trực Ban chỉ đạo cần kiểm tra và có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, bố trí các chuyên mục trên trang thông tin điện tử theo định hướng thống nhất, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của từng trang web.

- Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các báo lớn... để phối hợp công tác tuyên truyền, chú trọng việc phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện các chương trình lớn về công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân và thực hiện các chuyên mục phóng sự, phim tài liệu... trên báo, đài tiếng nói, đài truyền hình… để tuyên truyền sâu rộng về ngành Kiểm sát nhân dân.

- Thường trực Ban chỉ đạo (TCKS) phối hợp chặt chẽ với Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) xây dựng các chương trình chuyên sâu, từng bước tăng thời lượng phát sóng theo lộ trình Đề án Truyền hình Kiểm sát nhân dân đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt. Các tổ, ban tuyên truyền thuộc VKS địa phương phải quan hệ chặt chẽ với ANTV thuộc cơ quan Công an cùng cấp để phối hợp tuyên truyền trên ANTV.

-  Các cơ quan báo chí của Ngành (đầu mối là TCKS) có Kế hoạch phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức mở các lớp  bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ báo chí  giúp cộng tác viên, tổ viên tổ tuyên truyền tăng kỹ năng thông tin, tuyên truyền.

- Ban chỉ đạo tăng cường họp báo, phấn đấu ít nhất mỗi quý 1 lần (trừ những trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo VKSNDTC)  nhằm thông báo những kết quả hoạt động công tác kiểm sát trong quý, tăng cường sự hiểu biết của các cơ quan báo chí đối với ngành Kiểm sát nhân dân.

Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp cùng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng các phương án dự trù kinh phí để đảm bảo các điều kiện về kinh phí, trang thiết bị, chế độ, chính sách... trang bị xe ôtô và bổ sung diện tích làm việc cho phòng Truyền hình KSND để phục vụ có hiệu quả  công tác tuyên truyền.

2. Các cơ quan báo chí của Ngành

Tạp chí Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật, Trang thông tin điện tử VKSNDTC ngoài việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của đơn vị mình cần phải tập trung làm tốt, có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm 2014 trình Lãnh đạo Viện phê duyệt để triển khai trong đơn vị và thông báo cho các Viện kiểm sát địa phương, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao biết để phối hợp.

- Rà soát để duy trì ổn định các chuyên trang, chuyên mục đã có, mở thêm các chuyên mục mới trên báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trang thông tin điện tử của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo sát yêu cầu chính trị của Ngành,chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin- Truyền thông. Mở cuộc vận động viết về ngành Kiểm sát nhân dân, phản ánh những tấm gương, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nêu cả những tồn tại, hạn chế trong công tác nghiệp vụ để rút kinh nghiệm chung. Chương trình truyền hình KSND cần phải được tăng về thời lượng và chất lượng, Phòng Truyền hình (TCKS) cần phối hợp với các Ban Thời sự, Ban Chuyên đề của ANTV, của VTV, VTC... truyền hình Thông tấn để tuyên truyền thường xuyên hoạt động của ngành về xây dựng pháp luật, đặc biệt là việc xây dựng 02 bộ luật được Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát soạn thảo.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền về Ngành. Các cơ báo chí của Ngành chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình và bám sát chương trình, kế hoạch mà Ban chỉ đạo đã đề ra để phối hợp tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân để làm các phóng sự, phim tài liệu, tin tức; Giao lưu, trực tuyến đối thoại, trả lời phỏng vấn...

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo về thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình họp báo trong năm 2014.

  Ngoài ra, báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát cần tập trung xây dựng các số chuyên đề, số đặc biệt về các nội dung nêu trên và theo yêu cầu đột xuất của Ngành. Không ngừng đổi mới phương thức, biện pháp tuyên truyền để việc thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả hơn.

3. Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Phối hợp với các cơ quan báo chí trong vào ngoài Ngành để cung cấp thông tin, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân; động viên cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị tham gia làm cộng tác viên viết tin, bài cho các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện và của Ban Chỉ đạo để phục vụ công tác tuyên truyền.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo để xây dựng dự trù kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, đồng thời nghiên cứu và có văn bản hướng dẫn việc thực hiện kinh phí hỗ trợ tuyên truyền cho các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí của Ngành.

4. Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, Viện kiểm sát quân sự các cấp

 Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các Viện kiểm sát tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền của Ban Chỉ đạo, cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể của đơn vị mình  để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền. Trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm, đó là:

-  Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các Viện kiểm sát tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của Tổ tuyên truyền; những nơi có điều kiện nên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin bài cho các cộng tác viên của đơn vị mình.

- Xem xét, phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền do Tổ tuyên truyền đề xuất.

 - Phối hợp với các cơ quan báo chí của Ngành để làm tốt công tác phối hợp thông tin tuyên truyền; chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu báo cáo, tập huấn, triển khai rút kinh nghiệm, triển khai các chỉ thị, chương trình công tác... về thông tin tuyên truyền của Ban Chỉ đạo; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí ở địa phương như (báo, đài phát thanh- truyền hình, đài truyền thanh) ở các đơn vị báo chí thuộc Bộ Quốc phòng làm tốt công tác tuyên truyền.

- Phối hợp với TCKS để cung cấp tư liệu, tài liệu phục vụ chặt chẽ, có hiệu quả để Ban Chỉ đạo tuyên truyền ngành KSND xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình KSND bao gồm cả việc làm phim phóng sự cũng như xây dựng các chương trình bảo vệ pháp luật thông qua các vụ án cụ thể nhằm tăng tính hướng dẫn của các chương trình truyền hình của ngành.

- Nghiên cứu xây dựng và duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành; làm các ấn phẩm, kỷ yếu... tuyên truyền.

 Các Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp thông qua các hoạt động nghiệp vụ, xã hội như: Qua các phiên tòa xét xử lưu động, các hoạt động đoàn thể, giao lưu, văn hóa, xã hội, các đợt công tác đi  cơ sở vùng sâu, vùng xa thuộc các địa bàn Viện kiểm sát được phân công phụ trách để linh hoạt lồng ghép làm tốt công tác tuyên truyền…

- Lãnh đạo VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, VKSQS các cấp cần quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thực hiện chế độ chính sách đối với Cộng tác viên, cán bộ tham gia thực hiện công tác tuyên truyền.

5. Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên cơ sở bám sát các nội dung Chỉ thị 05 đã đề cập; trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác hàng năm của đơn vị cần có nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác tuyên truyền và gửi về Thường trực của Ban Chỉ đạo (Tạp chí Kiểm sát), Thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này với Trưởng Ban Chỉ đạo và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện (để báo cáo);

- Các thành viên BCĐ;

- Các VKSND tỉnh, thành phố;

- VKS quân sự TW;

- Các đơn vị trực thuộc VKSTC;

- Lưu BCĐ.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Trần Công Phàn

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
top